Tasoitus- ja Sääntötoimikunta

Toimikunnan jäsenet

Mika Pirhonen
Tuomas Portaankorva
Harri Kähönen
Leena Nordman


Toimikunnan toiminnan kuvaus

Toimikunta pitää yllä ja kehittää Peuramaa Golfin paikallissääntöjä, kannustaa jäseniä osallistumaan tuomaritoimintaan sekä pyrkii edistämään seuran jäsenten sääntö-tuntemusta. Yhdessä kenttähenkilökunnan kanssa huolehditaan kenttien rajojen ja muiden merkintöjen asianmukaisuudesta. Toimikunta voi myös tarkistaa seuran jäsenen tasoituksen tämän perustellusta pyynnöstä.


Toimikunnan tavoitteet vuodelle 2022

Lisätä jäsenten keskuudessa sääntö-tuntemusta ja opastaa jäseniä uudessa WHS-tasoitusjärjestelmässä.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Järjestetään jäsenistölle ja pelioikeutetuille sääntöjä ja kentillämme pelaamista koskevia opastustilaisuuksia. Tiedotetaan sääntö- ja tasoitusasioista seuran nettisivuilla ja muissa sopivissa tilaisuuksissa.