Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.3.

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.3.2021 alkaen klo 18:00 Peuramaa Golfin klubitalolla osoitteessa Peuramaantie 152, 02480 Kirkkonummi. Viranomaisten määräysten mukaan yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu kuuteen henkilöön. Tämän vuoksi pyydämmekin, että ketään ei fyysisesti saapuisi kokouspaikalle, vaan kaikki osallistuisivat kokoukseen etäyhteyden kautta, ohjeet jäljempänä.  Otamme Covid-19 viruksen tuomat haasteet vakavasti ja toivomme, että kaikki muutkin toimivat näin. Joudumme kokouksessa noudattamaan viranomaisten asettamaa kokoontumisrajoitusta ja kuuden hengen osallistumismaksimia. 

Koronaviruksen takia kokous järjestetään erityisjärjestelyin. Tämän vuoksi esityslistaan on etukäteen kirjattu valmiita ehdotuksia osakkaiden nähtäville. Mikäli osakkaat haluavat varata itselleen puheenvuoron kokouksessa olisi siitä hyvä ilmoittaa etukäteen. Ja mikäli osakkailla on kysymyksiä kokoukseen tai kokouksessa esitettäviin asioihin liittyen, voi kysymyksiä lähettää etukäteen toimitusjohtaja Juha Ruposelle: juha.ruponen@peuramaagolf.com. 
Koostamme esitetyistä kysymyksistä vastaukset valmiiksi. 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat esityslistan mukaiset asiat:

ESITYSLISTA
1.    Kokouksen avaus 
2.    Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
– ehdotetaan puheenjohtajaksi Markku Varhelaa ja sihteeriksi Erkko Heikkistä
3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen 
5.    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.    Työjärjestyksen hyväksyminen 
7.    Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, esittäminen 
8.    Tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
9.    Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen 
10.    Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
11.    Toimenpiteistä päättäminen, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
– Hallitus esittää, että tilikauden voitto  248 453,12 € siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.
12.    Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13.    Hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan palkkioista päättäminen
14.    Hoito- ja rahoitusvastikkeista päättäminen tilikaudelle 1.1.2021-31.12.2021
– Hallituksen ehdotus hoitovastikkeeksi 550 € A-osakkeelta, 1100 € B-osakkeelta ja 1650 € C-osakkeelta ja että rahoitusvastiketta ei perittäisi
15.    Talousarvion vahvistamisesta päättäminen tilikaudelle 1.1.2021-31.12.2021           
16.    Hallituksen jäsenten valinta 
17.    Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 
– Hallitus ehdottaa, että tilitarkastajaksi valitaan Ville Valkonen HT, JHT ja varatilintarkastajaksi Revisum Oy, KHT yhteisö.
18.    Pelioikeuksien haltuunotosta päättäminen 
– Hallitus ehdottaa yhtiön osakkeiden A-272, A-523, A-524, A-767, A-875, A-1326, A-1436 ja C-197 pelioikeuksien ottamista yhtiön haltuun ja yhtiön osakkeiden A-38, A-39, A 203, A-447, A-448, A-449, A547, A 846, A-1378, A-1392, A-1440, A-1697, C-7 ja C-190 pelioikeuksien haltuunoton jatkamista.
19.    Junioripelioikeuksista päättäminen
– Hallitus ehdottaa liukuvaa hinnoittelua junioripelioikeudelle kaudelle 2021 välillä 30–295 €. 
20.    Muut asiat
21.    Kokouksen päättäminen 

Osallistuminen ja ilmoittautuminen
Kokoukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista etukäteen 2.3.2021 mennessä: Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä linkistä tai 
kirjallisesti toimistoon office@peuramaagolf.com ja samassa yhteydessä pyydämme lähettämään mahdolliset valtakirjat. 
Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa voimassa oleva sähköpostiosoite. Ilmoittautumisten perusteella valmistellaan läsnäolijalista ja ääniluettelo.
Ilmoittautumisen jälkeen saat ohjeet kokoukseen osallistumisesta. 

Kokousmateriaali
Yhtiökokouksen materiaalit alla.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 
Tilintarkastajan lausunto
Budjetti 2021

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään 11.3.2021 alkaen.

Kirkkonummella 22.2.2021

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus

Vieritä ylös