OY PEURAMAA GOLF HJORTLANDET GOLF AB YHTIÖKOKOUSKUTSU

OY PEURAMAA GOLF HJORTLANDET GOLF AB

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.2.2020 kello 18:00 alkaen Långvik Congress Wellness Hotellissa osoitteessa Tanskarlantie 9, 02420 Kirkkonummi. Kokoukseen ilmoittautuminen, äänestyslippujen jakaminen ja kahvitarjoilu aloitetaan kokouspaikalla kokouspäivänä klo 17:00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat esityslistan mukaiset asiat:

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Työjärjestyksen hyväksyminen
 7. Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, esittäminen
 8. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen
 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 11. Toimenpiteistä päättäminen, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 13. Hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan palkkioista päättäminen
 14. Hoito- ja rahoitusvastikkeista päättäminen tilikaudelle 1.1.2020-31.12.2020 – Hallituksen ehdotus hoitovastikkeeksi 550 € A-osakkeelta, 1100 € B-osakkeelta ja 1650 € C-osakkeelta ja että rahoitusvastiketta ei perittäisi
 15. Talousarvion vahvistamisesta päättäminen tilikaudelle 1.1.2020-31.12.2020
 16. Hallituksen jäsenten valinta
 17. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 18. Pelioikeuksien haltuunotosta päättäminen
 • Hallitus ehdottaa yhtiön osakkeiden A- 38, A- 39, A 203, A- 449, A547, A- 846, A- 732, A- 1185, A- 1235, A- 1364, A- 1366, A- 1437, A-1378, A- 1392, A- 1440, A- 1697 pelioikeuksien ottamista yhtiön haltuun ja yhtiön osakkeiden A- 281, A-447, A-448, A-1392, A-1440, A-1697, C-7 ja C-190 pelioikeuksien haltuunoton jatkamista.
 1. Junioripelioikeuksista päättäminen
 2. Muut asiat
  – Hallitus esittää mielipiteensä osakas Juha Seppäsen lähettämään sähköpostiin. Materiaali kokouskutsun liitteenä.
 3. Kokouksen päättäminen

Osallistuminen ja ilmoittautuminen 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään maanantaina 24.2.2020 klo 12:00 mennessä joko kirjallisesti yhtiön osoitteeseen (Peuramaantie 152, 02480 Kirkkonummi) tai sähköpostitse office(a)peuramaagolf.com.

Valtakirjat

Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava kokoukseen, vaikka osake olisikin edustettuna kokouksessa valtakirjalla. Mahdolliset valtakirjat voi toimittaa yhtiölle myös ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Kokousmateriaali

Yhtiökokouksen materiaali lähetetään osakkaille viikolla 8. Yhtiökokousmateriaali on myös nähtävillä Peuramaa Golfin klubitalolla 19.2.2020 alkaen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään 17.3.2020 alkaen.

Olkaa ystävällisiä ja tulkaa ajoissa paikalle. Tervetuloa!

Kirkkonummella 12.2.2020

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus

LIITE 1: VALTAKIRJA

LIITE 2: JUHA SEPPÄSEN SÄHKÖPOSTIKategoriassa Ajankohtaista

Vieritä ylös