Pieni päivitys

Paikallissääntöjen kohtaa 13. ollaan päivitetty. Vanha sääntö meni seuraavasti:

  1. Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä (ml. kastelulaitteen kannet viheriöllä Pikku Peura -kentällä)

Kiinteästä haitasta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteä haitta sijaitsee lähellä viheriötä tai viheriöllä ja on pelaajan pelilinjalla:

Pallo yleisellä pelialueella: Pelaaja voi vapautua säännön 16.1b mukaan, jos kiinteä haitta on pelilinjalla viheriöllä, tai enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstäja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus: Ei vapautumista, jos pelaajan valitsema pelilinja olisi selvästi epätarkoituksenmukainen.

Päivitetty versio kohdasta 13. menee seuraavasti:

  1. Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä (ml. kastelulaitteen kannet viheriöllä Pikku Peura -kentällä)

Kiinteästä haitasta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on myös seuraava vapautumisvaihtoehto, kun kiinteä haitta sijaitsee pelaajan pelilinjalla viheriöllä, tai lähellä viheriötä yleisellä pelialueella väyläpituuteen tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Pelaaja voi vapautua säännön 16.1b mukaan, jos kiinteä haitta on pelilinjalla viheriöllä, tai enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta. Huom.: Myös pelaajan pallon on tällöin oltava yleisellä pelialueella väyläpituuteen tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Poikkeus: Ei vapautumista, jos pelaajan valitsema pelilinja olisi selvästi epätarkoituksenmukainen.

Muutoksen perusteena on yhdenmukaisuus SGL:n kilpailumääräysten (ns. Hard Card) kanssa. Paikallissäännön tarkoitus alun perinkin on ollut vain mahdollistaa forelta tai väylältä puttaavalle vapaa linja reikään. Usein putteri on vielä tarkoituksenmukainen maila tähän tilanteeseen. Raffista ei pitäisi yleensäkään olla tarkoituksenmukaista putata, vaan sieltä pelaajilla on käytössään mailoja (tai normaalista puttaamisesta poikkeavia lyöntitapoja putterillakin) joilla haitta on muuten väistettävissä. Lisäksi raffista myönnettävä vapautus voisi johtaa pudottamispaikan valinnan myötä pelin jatkumiseen lyhyeksi leikatulta alueelta, mikä olisi noissa tilanteissa golfpelin hengen kannalta kohtuuttoman suuri tilanteen helpottuminen.

Vieritä ylös