TASOITUS- JA 

SÄÄNTÖTOIMIKUNTA


Toimikunnan jäsenet

Jaakko Väätäinen (kapteeni), Tuomas Portaankorva ja Harri Kähönen

Toimikunnan toiminnan kuvaus
Toimikunta pitää yllä ja kehittää Peuramaa Golfin paikallissääntöjä, kannustaa jäseniä osallistumaan tuomaritoimintaan sekä pyrkii edistämään seuran jäsenten sääntötuntemusta. Yhdessä kenttähenkilökunnan kanssa huolehditaan kenttien rajojen ja muiden merkintöjen asianmukaisuudesta. Toimikunta voi myös tarkistaa seuran jäsenen tasoituksen tämän perustellusta pyynnöstä.

Toimikunnan tavoitteet vuodelle 2019
Peuramaalla pelataan uusittujen golfin sääntöjen mukaisesti heti kauden alusta. Seuran tuomarit pystyvät toimimaan tuomarikoulutuksensa edellyttämällä tasolla.
Kentän merkinnät vastaavat pelin ja uusien sääntöjen henkeä ja tarkoitusta. Pelaajien toiveita merkintöjen suhteen otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.
Kenttien paikallissäännöt uusitaan ennen pelikauden alkua.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Järjestetään jäsenistölle ja pelioikeutetuille sääntöjä ja kentillämme pelaamista koskevia opastustilaisuuksia (mm. ”tuomari tavattavissa” –sääntönurkka klubilla/Piccadillyllä).
Tuomareille järjestetään sääntökoulutus uusista säännöistä (tai osallistuvat yleisiin tilaisuuksiin).
Päivitetään paikallissäännöt.
Tarkistetaan kentän merkinnät yhdessä kenttämestarin kanssa vastaamaan uusittuja sääntöjä.
Tiedotetaan sääntö- ja tasoitusasioista seuran nettisivuilla ja muissa sopivissa tilaisuuksissa.

3 VIIMEISINTÄ

Pieni päivitys

Paikallissääntöjen kohtaa 13. ollaan päivitetty. Vanha sääntö meni seuraavasti: Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä (ml. kastelulaitteen kannet viheriöllä Pikku…
Vieritä ylös