KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.2.2019 kello 18:00 alkaen Långvik Congress Wellness Hotellissa osoitteessa Tanskarlantie 9, 02420 Kirkkonummi. Kokoukseen ilmoittautuminen, äänestyslippujen jakaminen ja kahvitarjoilu aloitetaan kokouspaikalla kokouspäivänä klo 17:00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat  

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat esityslistan mukaiset asiat:

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

7. Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, esittäminen

8. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Toimenpiteistä päättäminen, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

13. Hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan palkkioista päättäminen

14. Hoito- ja rahoitusvastikkeista päättäminen tilikaudelle 1.1.2019-31.12.2019                                                                                       – Hallituksen ehdotus hoitovastikkeeksi 550 € A-osakkeelta, 1100 € B-osakkeelta ja 1650 € C-osakkeelta ja että rahoitusvastiketta ei perittäisi

15. Talousarvion vahvistamisesta päättäminen tilikaudelle 1.1.2019-31.12.2019

16. Hallituksen jäsenten valinta

17. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

18. Pelioikeuksien haltuunotosta päättäminen – Hallitus ehdottaa yhtiön osakkeiden A-272, A-884, A-1191, A-1364, A-1610, A-1611, A-1612, A1613, A-1614, A-1615, A-1616, A-1617, A-1618, A-1619, A-1620, A-1621, A-1622, A-1623, A-1624, A-1625, A-1626, A1627, A-1628, A-1629, A-1630, A-1631, A-1632, A-1633, A-1634, A-1635, A1636, A-1654, A-1655, A-1656, A-1657, A-1658, A-1659, A-1660, A-1661, A-1662, A-1663, A-1664, A-1665, A-1666, A-1667, A-1668, A-1669, A-1670, A-1671, A-1672, A-1673, A-1674, A-1675, A1676, A-1677, A-1678, A-1679 ,A-1680, A-1681, A-1682, A-1683, A-1684, A-1685, A-1686, A-1687 pelioikeuksien ottamista yhtiön haltuun, yhtiön osakkeen A-1440 pelioikeuden haltuunoton uusimista ja yhtiön osakkeiden A- 281, A-447, A-448, A-1392, A-1697, C-7 ja C-190 pelioikeuksien haltuunoton jatkamista.

19. Junioripelioikeuksista päättäminen

20. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen – Hallitus ehdottaa liitteenä 1 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten, että osakkeenomistajien tulee osallistuakseen yhtiökokoukseen ilmoittautua yhtiökokoukseen yhtiölle ennakkoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta ja että kokouskutsu tulisi toimittaa osakkeenomistajille viimeistään viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.

21. Muut asiat

22. Kokouksen päättäminen

Ennakkoilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautumiset kokoukseen toivotaan tehtävän maanantaihin 26.2.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen office(a)peuramaagolf.com

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään 14.3.2019 alkaen.

Olkaa ystävällisiä ja tulkaa ajoissa paikalle. Tervetuloa!

Kirkkonummella 19.2.2019

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus

 

LIITEET

PGH_Yhtiökokouskutsu

Tilinpäätös 2018

Toimintakertomus 2018

Budjetti 2019

LIITE 1

 

Vieritä ylös