Långvik South Oy:n kirje Peuramaa Golfin osakkeenomistajille

Arvoisat Peuramaa Golfin osakkeenomistajat

Tällä kirjoituksella tavoitteemme on oikaista muutamaa Golfpisteen ja Peuramaa Golfin keskustelupalstoilla esillä ollutta virheellistä käsitystä Långvik South Oy:n ja Kirkkonummen Kiinteistökehitys Oy:n taustoista ja tavoitteista. Lisäksi haluamme kommentoida Peuramaa Golfin hallituksen esitystä “pakkovastikkeesta” luopumiseksi.

1) Långvik South Oy on Mika Lehdon ja Henrik Lindforsin yhtiökumppaneineen omistama kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiöllä ei ole mitään tekemistä Långvikin Kylpylä- ja Kongressihotellin tai sen omistajien kanssa.

2) Långvik South Oy tytäryhtiöineen omistaa laajan merenranta-alueen Långvikin lahden eteläpuolelta. Yhtiön osakepääoma on 2.7m euroa.

3) Kirkkonummen Kiinteistökehitys Oy on Långvik South Oy:n 100% omistama tytäryhtiö, joka tytäryhtiöineen omistaa mm. Stormsin kartanon em. alueelta.

4) Yhtiöt ostivat LUOP:n omistamat Peuramaan osakkeet joulukuun lopussa 2014. Peuramaa Golfin hallituksen puheenjohtaja, muu hallitus tai toimiva johto eivät olleet millään tavalla osallisina kauppaneuvotteluissa.

5) Uusien pääomistajien tavoitteena on a) Peuramaa Golfin osakkeen omistamisen haluttavuuden ja arvon kasvattaminenja b) mahdollistaa jatkossakin järkevänhintainen pelaaminen hyväkuntoisilla kentillä Peuramaan osakkaille/jäsenille/vieraspelaajille. (Pääomistajateivät kaavaile Vanha Peura-kentän kaavoittamista asuinkäyttöön.)

6) Käsityksemme mukaan em. tavoitteet ovat parhaiten saavutettavissa luopumalla “pakkovastikkeesta”. Uskomme että pakkovastikkeesta luopuminen nostaa osakkeen haluttavuutta ja arvoa, vaikka osin erottaakin omistamista ja pelaamista. Pelaavan osakkaan kustannukseen ei esitetä muutosta hallituksen aiemmin kaavailemasta vastikkeesta (530e).

7) Pakkovastikkeen poistuessa kasvava osa yhtiön tuloista tulee yhtiön markkinaehtoisesti myymistä kausi- ja green fee -maksuista. Kenttien kapasiteetti on tarkkaan tiedossa, eikä ole tarkoituksenmukaista ylimyydä kapasiteettia. Kausipelaajien optimimäärää on alle osakkeiden tuottamien pelioikeuksien määrä (1885). On hyvä huomioida että suurin osa Peuramaan kausipelaajista on ollut jo vuosia ei-osakkaita (pelioikeuden vuokraajia).

8) Huoli yhtiön taloudesta on aina aiheellinen, laskelmiemme mukaan yhtiön tulot kuitenkin kattavat menot eri skenaarioissa. Mikäli kausipelaajia on vähemmän, yhtiöllä on enemmän green fee -myyntikapasiteettia. Mikäli sekä kausi- että green fee -pelaajia on vähemmän, säästetään kentän hoitokuluissa. Tulojen ja kulujen suhteen optimaalinen käyttöaste on alle maksimikapasiteetin – hyvä esimerkki on viime vuosi, jolloin kenttiä pelattiin pitkä kausi lähes maksimikapasiteetilla, mutta tulos oli tappiollinen. Lisäetu alhaisemmasta kapasiteetin käytöstä on helpommin löytyvät vapaat lähtöajat sekä vähemmän ruuhkaiset kentät.

9) Perinteisesti pääomistaja on vuokrannut pelioikeutensa markkinoille ja pitänyt itsellään tuottona vuokran ja vastikkeen välisen erotuksen. Uudet pääomistajat katsovat että koska pakkovastikkeesta luopuminen poistaa riskin osakkeiden vuokraamisesta on kohtuullista että pääomistaja luopuu myös vuokratuottomahdollisuudesta. Näin ollen golfyhtiö saa koko vuokran itselleen pelkän vastikkeen sijaan. Ero on merkittävä esim. jos vuokrataso on 730e ja pelimaksu olisi 530e. Mikäli golfyhtiö vuokraa kaikki pääomistajan käyttämättömät pelioikeudet (n. 450 kpl), hyöty golfyhtiölle on n 90t euroa (vuokratulo 328t vs vastike 238t). Suurin osa (n. 270 kpl) pelioikeuksista on jo varattu. Yksittäinen osakkeenomistaja voi halutessaan vuokrata/siirtää lunastamansa pelioikeuden.

10) Kuten kohdassa 6) kerrottiin, golfyhtiön hallitus oli kaavaillut vuoden 2015 vastikkeeksi 530e. Pääomistajat ovat kuitenkin pakkovastikkeesta luopumisen kannalla ja tammi/helmikuussa 2015 käytyjen neuvottelujen jälkeen myös Golfyhtiön hallitus päätyi ehdottamaan yhtiökokoukselle pakkovastikkeesta luopumista. On hyvä huomioida että yli 10% omistajalla on joka tapauksessa oikeus vaatia haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

11) Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää vastikkeesta (hallituksen ehdotus 0e). Pelioikeuden käyttöön liittyvistä määräyksistä päättää hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön perusteella. (Yhtiöllä ei käsityksemme mukaan ole ohjesääntöä.) Siitä onko hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen mukainen on ollut keskustelua. Ehdotuksen laillisuus varmistetaan ennen yhtiökokousta.

12) Mikäli kokemukset pakkovastikkeesta luopumisesta ovat odotetun myönteisiä, pääomistajat ryhtyvät selvittämään edellytyksiä pysyvälle vastikkeesta luopumiselle ja yhtiöjärjestyksen muuttamiselle tulevissa yhtiökokouksissa.

Ystävällisin terveisin,

Långvik South Oy

Henrik Lindfors

Mika Lehto

edit. 24.2.2015, korjattu välilyöntejä.

Kommentoi

Vieritä ylös