Oy Peuramaa Golf Hjorltandet Golf Ab:n ylimääräinen yhtiökokous torstaina 25.10.2018 klo 18

OY PEURAMAA GOLF HJORTLANDET GOLF AB
KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.10.2018 kello 18:00 alkaen Långvik Congress Wellness Hotellissa osoitteessa Tanskarlantie 9, 02420 Kirkkonummi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kahvitarjoilu aloitetaan kokouspaikalla kokouspäivänä klo 17:00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat esityslistan mukaiset asiat:

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Markkinaehtoiseen toimintamalliin siirtymisestä päättäminen
Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus ehdottaa liitteenä 1 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön siirtymistä ns. markkinaehtoiseen toimintamalliin, jonka osana yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan kokonaisuudessaan ja jonka mukaisesti yhtiön osakkeisiin liittyvä vastikkeenmaksuvelvollisuus poistetaan, yhtiö muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi, yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään, toteutetaan suunnattu maksuton osakeanti yhtiön osakkeenomistajille yhtiön osakkeiden jakamiseksi ja osakelajien yhdistämisen hyvittämiseksi ja yhtiön osakelajit yhdistetään ehdotuksessa kuvatulla tavalla.
8. Kokouksen päättäminen

Ennakkoilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautumiset kokoukseen toivotaan tehtävän perjantaihin 19.10.2018 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: office(at)peuramaagolf.com .

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n tilikausien 1.1.2015-31.12.2015, 1.1.2016-31.12.2016 ja 1.1.2017-31.12.2017 tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset, hallituksen selostus 31.12.2017 jälkeen tapahtuneista yhtiön toimintaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla 12.10.2018 alkaen. Edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, minkä lisäksi asiakirjat asetetaan nähtäville yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään 8.11.2018 alkaen.

Olkaa ystävällisiä ja tulkaa ajoissa paikalle. Tervetuloa!

Kirkkonummella 11.10.2018

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus

LIITE: HALLITUKSEN EHDOTUKSET

Vieritä ylös