Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab yhtiökokous 26.2.2015

OY PEURAMAA GOLF HJORTLANDET GOLF AB

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Torstai 26.2.2015 klo 18.00 alkaen

Paikka Peuramaa Golfin klubitalo, Peuramaantie 152, Kirkkonummi

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

6. Esitetään hallituksen vuosikertomus 2014

7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää taseen ja tuloslaskelman

8. Esitetään tilintarkastuskertomus

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

13. Päätetään hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan palkkioista

14. Päätetään hoito- ja rahoitusvastikkeet vuodelle 2015

15. Vahvistetaan yhtiön talousarvio vuodelle 2015

16. Valitaan hallituksen jäsenet

17. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

18. Osakkeiden C-197, A-111, A-272, A-281, A-1367 pelioikeuksien ottaminen yhtiön haltuun ja osakkeiden C-7, A-448, A-1364, A-1392 pelioikeuksien haltuunoton jatkaminen

20. Junioripelioikeuksista päättäminen hallituksen esityksen mukaisesti

21. Muut asiat

22. Kokouksen päättäminen

Osakkaiden ja mahdollisten valtakirjojen rekisteröinti aloitetaan kello 17:00.

Kahvitarjoilu ennen kokousta alkaa kello 17:00.

Tervetuloa

Hallitus

Kommentoi

Vieritä ylös