Paikallissäännöt

Paikallissäännöt muokkautuvat säiden/kenttien mukaisesti läpi kauden. Tässä viimeisin versio. (Talven aikana rakennetaan oma sivu paikallissäännöille). PAIKALLISSÄÄNNÖT SOVELTAMISALUE Vanha Peura ja Porkkala VOIMASSA 4. 9. 2004 alkaen Suojeltavat puut ja pensaat Kaikki katajat ja istutetut tukipuin tuetut tai nauhalla merkityt puut ja pensaat pelialueella ovat kiinteitä haittoja joista pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 24-2b(i) mukaisesti. Vesiesteet Porkkalan väylän 15 lyöntipaikan edessä oleva allas on vesieste. Esteen raja on sama kuin altaan uloin vesiraja. Muut vesiesteet on merkitty keltaisilla ja kaikki sivuvesiesteet punaisilla paaluilla tai laatoilla. Kunnostettava alue, pelaaminen kielletty Muurahaiskeot ja sinivalkoisilla paaluilla tai nauhoilla merkityt alueet ovat kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen säännön 25-1b mukaisesti. Merkityn alueen sisällä oleva hiekkaeste on myös kunnostettavaa aluetta josta vapaudutaan ilman rangaistusta esteen ulkopuolelle. Hiekkaesteet – reunatuet, suodatinkankaat, sadeveden valumaurat Hiekkaesteiden reunatuet ja pohjalla olevat suodatinkankaat ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti. Sadeveden valumaurat hiekkaesteessä ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen säännön 25-1b mukaisesti. Viereisten väylien ulkorajat Porkkalan väylillä 1, 3, 8 ja 11 ja Vanhan Peuran väylillä 2, 9 ja 10 olevat viereisten väylien ulkorajaa osoittavat paalut ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta säännön 24-2 mukaan. Etuoikeus kentällä Yksin pelaavilla ei ole etuoikeutta kentällä. Suomen Golfliiton yleiset paikallissäännöt Kastelulaitteen kannet Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja, vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi, mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle. Mittapaalut kentällä 150 m:n mittapaalut, joista mitattu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja. Paalun poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2). Sähköjohdot kentällä Jos pallo osuu kentällä olevaan sähköpylvääseen tai -johtoon, on pelaajan uusittava lyönti rangaistuksetta. (Sääntö 20-5) Irtokivet hiekkaesteissä Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1) Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: Reiän menetys Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä LOCAL RULES SCOPE OF APPLICATION Vanha Peura and Porkkala courses. EFFECTIVE from September 4th, 2004 Trees All junipers and young and planted trees identified by supporting sticks or by markings are immovable obstructions. If such a tree interferes with a player’s stance or the area of his intended swing, the ball must be lifted, without penalty and dropped in accordance with the procedure prescribed in Rule 24-2b(i). Water hazards The basin in front of the tees of Porkkala hole 15 is a water hazard. The boundaries of the hazard are equal to the outer water edge in the basin. Other water hazards are marked with yellow stakes or discs. Lateral water hazards are marked with red stakes or discs. Ground under repair, play prohibited Ant-hills and area defined with blue-and-white stakes is ground under repair from which play is prohibited.. Relief under Rule 25-1. A bunker inside the defined area in also ground under repair, relief without penalty outside the bunker. Edging band and filter cloth in bunkers, channels caused by rainwater Edging bands and filter cloths in bunkers are immovable obstruction. Relief under Rule 24-2b(i). Channels caused by rainwater are ground under repair. Relief under Rule 25-1b. Out of bounds stakes for adjacent holes Out of bounds stakes for adjacent holes on Porkkala holes 1, 3, 8 and 11 and on Vanha Peura holes 2, 9 and 10 are immovable obstructions. Relief without penalty under rule 24-2. Priority on the Course Single players have no priorities on the course. Local Rules by the Finnish Golf Union Fixed sprinkler heads All fixed sprinkler heads are immovable obstructions and relief from interference by them may be obtained under rule 24-2. In addition, if a ball lies off the putting green but not in a hazard and such an obstruction on or within two club-lengths of the putting green and within two club-lengths of the ball intervenes on the line of play between the ball and the hole, the player may take relief as follows: The ball shall be lifted and dropped at the nearest point to where the ball lay which (a) is not nearer the hole, (b) avoids such intervention and (c) is not in a hazard or on a putting green. The ball may be cleaned when so lifted. Distance markers 150 m Distance markers are immovable obstructions. Moving these markers is prohibited. Relief as provided in Rule 24-2. Ball defected by power line If a ball strikes the power line or pylon, the stroke shall be cancelled and replayed without penalty (see rule 20-5). If the ball is not immediately recoverable another ball may be substituted. Stones in bunkers Stones in bunkers are movable obstructions. Rule 24-1 applies. Penalty for the breach of local rule: Match play: Loss of hole Stroke play: Two strokes

Kommentoi

Vieritä ylös