Paikallissääntöjä päivitetty

Suomen Golfliiton paikallissäännöt uudistuivat 30.4. alkaen. Otimme muutokset huomioon omissa paikallissäännöissämme ja samalla säännöt päivitettiin. Tässä muutokset lyhyesti perusteluineen:

– Suunnilleen samankaltaisia asioita käsittelevät säännöt sijoitettiin peräkkäin. Tämä järjestelyn toivotaan selkeyttävän tilanteiden löytämistä säännöistä.

– Lisättiin maininta paikallissäännön noudattamatta jättämisestä koituvasta rangaistuksesta. Edellisessä versiossa sitä ei ollut. Golfin säännöissä ei ole perusteita rangaistuksille säännön 22 (pallojen noutaminen kentän ulkopuolelta) rikkomisesta.

– Lisättiin suojeltaviin puihin ja pensaisiin myös metsään istutetut merkityt kasvit.

– Lisättiin paikallissääntöihin kaikki neljä poistuvaa liiton paikallissääntöä, kolme sellaisenaan ja sähkölinjakohta typistettynä siten, että sähkötolppaan tai sen tukiranteisiin osunutta lyöntiä ei enää saa uusia. Samalla täsmennettiin kohtaa koskemaan kaikkia ilmassa kulkevia johtoja ja vaijereita, ettei pelaajan tarvitse miettiä sitä, mikä virta tai signaali johdossa kulkee. Vaijerilla ei tässä tarkoiteta tolpan mahdollista tukivaijeria, joka on kiinteä haitta. Perusteena rajaukselle on se, että tolpat vain kerta kaikkiaan eivät ole samassa mielessä pelilinjalla kuin langat. Muutamissa tapauksissa tolppa itse asiassa “pelastaa” metsään menossa olevan lyönnin. Golfpelin henki edellyttää pelaajilta lyönnin pituuden ja leveyden säätelyä, kun taas korkeuden säätäminen on vaikeampaa, siksi vain langoista vapautuminen. Vapautuminen tolpan tai sen tukirakenteen vaikutuksesta sitä lähellä oltaessa tapahtuu normaalisti kiinteän haitan 24-2 mukaan.

– Ulkorajamerkit (valkoiset paalut) määriteltiin selkeämmin oleellisiksi osiksi kenttää, joiden liikuttaminen on kielletty. Niitä näkee usein liikuteltavan lyönnin tai lyöntiasennon tieltä ikään kuin ne olisivat esteen rajatolppia. Samalla korostetaan mustasivuisten valkoisten paalujen samankaltaista, mutta pelisuunnassa poikkeavaa asemaa kiinteinä haittoina.

– Lisättiin Porkkalan 13 väylän kivet -kohtaan muistutus siitä, että ilman rangaistusta niistä ei voi vapautua.

– Poistettiin selkeyden vuoksi viesti, että KAIKKI vesi- tai sivuvesiesteet olisi merkitty kentälle. Tämähän ei pidä paikkaansa, kentällä on useita merkitsemättömiä vesien kuljetukseen tarkoitettuja ojia. Tämä auttaa myös mahdollisten metsistä löytyvien ojantapaisten ja niiden pohjalla pilkottavien vesien määrittelemistä (ei tilapäistä vettä).

– Laajennettiin maahan painuneen pallon vapautus koskemaan koko pelialuetta. Perusteena se, että kentillämme on koko pelialueella kohtia, jotka pehmenevät nopeasti kostealla kelillä, emmekä näe syytä siihen, että klubipelaajilla tulisi olla vaikeampaa niillä alueilla kuin taitavammilla liiton kisoissa pelaavilla kilpapelaajilla (joilla vapautus koko pelialueella koskee kaikkia liiton kisoja).

– Lisättiin ilmastusreikiä koskeva vapautus sääntöihin. Perusteena se, että etenkin puttaamisessa reiät vaikuttavat kohtuuttomasti peliin ja ovat puttipelin henkeä vastaan (griineillä oletetaan tehtävän tarkkuustyötä) .

– Muutettiin etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö -kohta vastaamaan sääntöjen nykytilaa. Esim. älypuhelinta saa käyttää tuloskorttina ja etäisyyden mittaamiseen, kunhan muita peliä helpottavia toimintoja ei käytetä.

– Poistettiin turhana väliotsikko tilapäisistä paikallissäännöistä. Suhteessa golfin sääntöihin (joita niitäkin uudistetaan neljän vuoden välein) paikallissäännöt ovat luonteeltaan joka tapauksessa tilapäisiä.

Lisätietoja

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta (Mikael Räisänen, Harri Kähönen, Tuomas Portaankorva)

LINKKI: PAIKALLISSÄÄNNNÖT

Kommentoi

Vieritä ylös