Palautteet 2017

Keräsimme kaudella 2017 totuttuun tapaan pelaajilta palautetta. Vastauksia saimme 1642 kpl (vuonna 2016: 1735 kpl). Kiitos Teille kaikille jotka kyselyyn vastasitte. Kyselyistä saatu palaute on meille erityisen tärkeää ja haluamme saada Teiltä tietoa, miten voimme toimintaamme ja kenttiämme kehittää.

Palautteista näkyi selkeästi todella vaikean talven ja kevään tuomat ongelmat. Etenkään alkukaudesta kentät eivät olleet siinä kunnossa, mihin Peuramaalla on totuttu. Selvisimme kuitenkin ongelmista paremmin kuin moni muu kenttä. Iso kiitos siitä meidän kenttämestarille ja kenttähenkilökunnalle.

Palautteista on nyt poimittu muutamia eniten palautetta saaneita asioita. Niistä on tekeillä tarkemmat suunnitelmat ja kustannusarviot. Kehityskohteita mihin tulemme ensi kaudella kiinnittämään huomiota ovat:

1. OPASTEET
tulemme suunnittelemaan kentän opastusta uudelleen. Tämän toivotaan helpottavan etenkin vieraspelaajien liikkumista kentillämme. Opasteita tullaan lisäämään myös harjoitusalueille sekä klubitalolle.

Toteutus: talvi / kevät / kesä 2018

2. KENTÄN WC:t
kentän wc:ille tehdään pintaremontti.

Toteutus: talvi / kevät 2018

3. KLUBITILAT / RAVINTOLA
ravintolatoiminnan siirryttyä osakeyhtiön alaisuuteen tulemme tekemään ravintolaan pienen remontin. Remontilla pyritään järkeistämään ravintolatiskin toimivuutta, jotta pystymme palvelemaan asiakkaita paremmin. Pesutilojen parantamista suunnitellaan myös, mutta niiden toteutusaikataulu on vielä auki.

Toteutus: talvi 2017 / 2018

Paljon palautetta tuli myös väylätauluista, pallopesureista ja tiiauspaikoista. Nämä kaikki liittyvät osittain toisiinsa ja tulemme käsittelemään ne isompana kokonaisuutena hallituksessa.

Lopuksi haluan todeta, että kokonaisarvosanaksi kyselyn perusteella Peuramaa sai 3,88 (asteikko 1-5), kun se edellisvuonna oli 4,19. Yllä mainituilla ja monilla muilla toimenpiteillä haluamme saada kehitettyä aluetta ja palveluita siten, että nauttisitte pelaamisesta Peuramaalla entistä enemmän.

Terveisin

Juha Ruponen
Toimitusjohtaja

 

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

Vieritä ylös