Peuramaa Golf Oy:n 1.3.2012 pidetyn yhtiökokouksen kuulumisia

Yhtiökokouksen kuulumiset

Yhtiökokous pidettiin 1. maaliskuuta alkaen kello 18:00 Peuramaalla. Hallituksen puheenjohtaja Raisa Mäkinen-Laukkanen avasi kokouksen, jonka jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Pohjola. Kokouksen sihteerinä toimi Outi Syväpuro.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitukseen valittiin jatkamaan Raisa Mäkinen-Laukkanen, Raoul Bergman, Veli Laine, Mirja Aalto ja Jaakko Lehto. Hallitus sai kokoukselta kiitokset yhtiön asioiden hyvästä hoidosta.

Yhtiövastikkeeksi vahvistettiin 420 €. Kokouksessa käsiteltiin hallituksen esitys junioripelioikeuksista, jonka mukaan junioripelioikeuden hinta on 360 €, mikä jatkaa viime vuonna yhtiökokouksessa päätettyä linjaa pelioikeuden hinnoittelun tasapuolisuudesta kaikkien kesken.

Esittelin budjetin, jonka mukaan liikevaihtotavoite tälle vuodelle on 1447 344 €. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin, sekä klubitaloon ovat yhteensä 164 570 €. Suurin yksittäinen investointi on klubitalon alakerran tilojen kunnostaminen 40000 €. Uusia koneita kentänhoitoon hankitaan 124570 eurolla. Tämän lisäksi investointeja tullaan tekemään Pikku Peuran ja rangen alueen parantamiseen. Työtä tullaan tekemään uuden master planin pohjalta ja investointibudjetin sallimissa rajoissa ja työ tullaan jakamaan useammalle vuodelle. Näin uudistus ei rasita mitään yksittäistä vuotta taloudellisesti tai pelillisesti niin, että siitä koituisi toiminnalle suurta haittaa.

Tulevan kesän toiminnallinen pääpaino on valtakunnallisissa arvokilpailuissa. Touko-kesäkuun vaihteessa meillä on jälleen kunnia järjestää Finnish Tourin kauden ensimmäinen osakilpailu. Kilpailu pelataan kolmepäiväisenä 30.5.-2.6., eli torstaista lauantaihin. Keskiviikkona ennen varsinaista kilpailua pelataan PRO-AM kutsukilpailu. Meillä on myytävänä muutamia joukkuepaikkoja PRO-AM:iin. Jos kiinnostaa osallistua joukkueella ottakaa yhteyttä. Muita merkittäviä kilpailutapahtumia ovat Finnish Tour haastajakiertueen osakilpailu 9. syyskuuta ja MID TOUR 2013 karsinta 22. syyskuuta.

Kokouksen muissa asioissa hallitus tiedotti osakkaita selvitystyöstä koskien pelaavien osakkaiden etua ajanvarauskäytännössä. Hallitus on selvittänyt asiaa ja tullut asianajajien kanssa asiaa selvitettyään tulokseen, että eriävä ajanvarausoikeus pelaaville osakkaille ja vuokrapelaajille loukkaa osakeyhtiölain yhdenvertaisuuspykälää ja olisi siten lainvastainen. Yhtiökokous ohjeisti hallitusta ehdotuksella, jossa pelaavilla osakkailla ja osakkaiden perheenjäsenille siirtämissä pelioikeuksissa ajanvarausoikeus olisi seitsemän päivää ja perheen ulkopuolisille vuokratuissa pelioikeuksissa ajanvarausoikeus olisi viisi päivää. Vieraspelaajilla ajanvarausoikeus olisi entiset kolme päivää. Hallitus lupasi ottaa yhtiökokouksen ehdotuksen huomioon ajanvarauskäytännöstä päätettäessä.

Hallituksen puheenjohtaja kertoi myös käyttöön otettavasta no show –käytännöstä, jossa käyttämättä jätetyistä varatuista peliajoista huomautetaan ensin ja toisesta kerrasta eteenpäin laskutetaan no show–maksu.

Kokous sujui hyvän tunnelman vallitessa ja päätökset syntyivät yksimielisesti. Omalta osaltani kiitän osakkaita hienosti sujuneesta kokouksesta.

Muita kuulumisia

Alakerran käytävä- ja pro shop -tilojen kunnostus etenee suunnitellusti ja on aikataulussa. Kentät ovat runsaan lumipeitteen alla, joten emme edes yritä ennustaa kenttien avautumista. Jannen johdolla viheriöitä avataan jo linkoamalla ja minne linko ei pääse, ovat kentänhoitajat levittäneet hiekkaa lumelle nopeuttamaan sulamista. Range pyritään saamaan auki niin pian kuin suinkin mahdollista

Peuramaan kotisivut uudistuvat maaliskuun aikana. Uusien sivujen julkaisu tapahtuu 1.4.2012. Samalla otetaan käyttöön Peuramaan Facebook-sivut ja sähköinen uutiskirje.

Kauden alkua odotellen.

Juha Tuukkanen toimitusjohtaja

Kommentoi

Vieritä ylös