Kutsu Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n yhtiökokoukseen 16.11.2023 klo 18.00

Kutsu Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n yhtiökokoukseen 16.11.2023 klo 18.00
Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön syksyn yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16.11.2023 klo 18:00 alkaen Majvikin Kongressihotellissa osoitteessa Majvikintie 1, 02430 Kirkkonummi.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17§ mukaiset asiat sekä pelioikeuksien haltuunotosta päättäminen, junioripelioikeuksista päättäminen, tilintarkastajan valinta vuodelle 2023 ja esitetään, että yhtiön hallitus velvoitetaan ryhtymään kaikkiin käytettävissä oleviin ja tarpeellisiin toimiin GoGolf Finland Oy:n ja GoGolf Oyj:n konkurssipesien omistamien osakkeiden hankkimiseksi yhtiön omistukseen.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

7. Talousarvion esittäminen seuraavalle tilikaudelle

8. Talousarvion vahvistaminen kaudelle 2024

9. Toimintasuunnitelman esittäminen seuraavalle tilikaudelle

10. Toimintasuunnitelman vahvistaminen kaudelle 2024

11. Vastikemaksujen päättäminen seuraavalle tilikaudelle
Hallitus ehdottaa hoitovastikkeeksi vuodelle 2024: A-sarja: 750 EUR, B-sarja: 1500 EUR ja C-sarja: 2250 EUR

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

13. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

14. Valitaan hallitus yhtiöjärjestyksen mukaisesti seuraavalle toimikaudelle

15. Tilintarkastajan valinta vuodelle 2023

16. Pelioikeuksien haltuunotosta päättäminen. Hallitus ehdottaa osakkeiden A-168, A-223, A-564 pelioikeuksien haltuunottoa ja osakkeiden C-190, A-38, A-39, A-203, A-447, A-448, A-449, A-1392 pelioikeuksien haltuunoton uusimista ja osakkeiden C-7, A-1440, A-884, A-523, A-524, A-127, A-143, A-144, A-1697, A-875, B-3 ja C-197 pelioikeuksien haltuunoton jatkamista

17. Junioripelioikeuksista päättäminen

18. Yhtiön osakkeenomistajat GoGolf Finland Oy (373 osaketta) ja GoGolf Oyj (366 osaketta) on asetettu konkurssiin 30.10.2023. Esitetään, että yhtiön hallitus velvoitetaan ryhtymään kaikkiin käytettävissä oleviin ja tarpeellisiin toimiin näiden GoGolf Finland Oy:n ja GoGolf Oyj:n konkurssipesien omistamien osakkeiden hankkimiseksi yhtiön omistukseen.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen


Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Äänivallan käyttö yhtiökokouksessa edellyttää ilmoittautumista kokoukseen keskiviikkoon 15.11.2023 mennessä sähköpostitse office@peuramaagolf.com Jos edustat toista osakkeenomistajaa kokouksessa, valtakirja tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät materiaalit on lähetetty kutsun mukana. Osakkaat saavat materiaalit saa myös tarvittaessa ottamalla yhteyttä office@peuramaagolf.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä liitteet ovat nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.


Infotilaisuus yhtiökokouksen jälkeen

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen osakkaille pidetään infotilaisuus. Infotilaisuuden aiheina ovat tulevat osakastilaisuudet ja niissä käsiteltävät aiheet, Peuramaa Golf Oy:n organisaatio ja kentänhoidon terveiset.


Kirkkonummella 7.11.2023

Hallitus
Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab