Tasoitus- ja Sääntötoimikunta


Toimikunnan jäsenet

Mika Pirhonen
Antti Tuoriniemi
Tuomas Portaankorva
Jari Brännare


Toimikunnan toiminnan kuvaus

Toimikunta pitää yllä ja kehittää Peuramaa Golfin paikallissääntöjä, kannustaa jäseniä osallistumaan tuomaritoimintaan sekä pyrkii edistämään seuran jäsenten sääntö-tuntemusta. Yhdessä kenttähenkilökunnan kanssa huolehditaan kenttien rajojen ja muiden merkintöjen asianmukaisuudesta. Toimikunta voi myös tarkistaa seuran jäsenen tasoituksen tämän perustellusta pyynnöstä.


Toimikunnan tavoitteet vuodelle 2024

Lisätä jäsenten keskuudessa sääntö-tuntemusta.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Järjestetään jäsenistölle ja pelioikeutetuille sääntöjä ja kentillämme pelaamista koskevia opastustilaisuuksia. Tiedotetaan sääntö- ja tasoitusasioista seuran nettisivuilla ja muissa sopivissa tilaisuuksissa.