Talon tavat - peliohjesääntö

Peliohjesäännöt kaudella 2024

1. Osakkeella pelaaminen
Yhtiössä on A-, B- ja C-sarjan osakkeita. A-sarjan osakkeet antavat yhden nimetyn pelioikeuden, B-sarjan osakkeet kaksi nimettyä pelioikeutta ja C-sarjan osakkeet jonkin seuraavista vaihtoehdoista: A) kaksi nimettyä pelioikeutta, B) yksi nimetty pelioikeus ja 30 pelioikeuslippua tai C) 60 pelioikeuslippua. Pelioikeuden käytön edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on ilmoittanut pelioikeuden käytöstä yhtiölle ja että yhtiövastike on maksettu.

2. Pelioikeustyypit ja varausoikeudet

Osakkaat

Ajanvaraus kymmenen (10) päivää etukäteen. Yksittäisellä henkilöllä enintään kahdeksan (8) samaan aikaan voimassa olevaa varausta Peuramaan kentälle. Osakkaan perheenjäsenillä suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa on osakkaan varausoikeudet, kun perheenjäsen pelaa osakkaan osakkeen pelioikeudella.

PGH jäsenet

Ajanvaraus kahdeksan (8) päivää etukäteen. Yksittäisellä henkilöllä enintään neljä (4) samaan aikaan voimassa olevaa varausta Peuramaan kentälle.

Vuokrapelioikeudella pelaavat, ei PGH jäsen

Ajanvaraus seitsemän (7) päivää etukäteen. Yksittäisellä henkilöllä enintään neljä (4) samaan aikaan voimassa olevaa varausta Peuramaan kentälle.

Vieraspelaajat

Ajanvaraus neljä (4) päivää etukäteen. Green fee -maksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.


3. Peliajan peruuttaminen
Peliaika tulee peruuttaa viimeistään neljä tuntia ennen peliaikaa. Peruutusaika koskettaa myös yksittäisiä pelaajia. Peruuttamatta jääneestä peliajasta peritään green feen suuruinen maksu sekä 10 € suuruinen toimistomaksu. Mikäli yksittäisen pelaajan tiedot puuttuvat, maksu kohdistetaan varauksen tehneelle pelaajalle.

Force Majeure -tilanteet käsitellään tapauskohtaisesti.

4. Jäsenyys ja tasoitusrajat
Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva golfseuran jäsenyys. Golfseurojen jäsenillä on voimassa oleva tapaturma- ja vastuuvakuutus. Ryhmäkohtaisia tasoitusrajoja ei ole, mutta ryhmän tulee huolehtia riittävästä pelinopeudesta.

5. Pelinopeus
Suositeltu kierrosaika on Vanhalla Peuralla 4h 10 min ja Porkkalalla on 4h 30 min.
Ryhmän tulee huolehtia pelinopeudesta ja tarvittaessa nopeuttaa pelitahtia.
Pelinopeuden ylläpitämiseksi kävele suoraan omalle pallollesi, valmistaudu lyöntiisi vuoroasi odottaessa ja älä etsi palloa pidempään kuin sääntöjen sallimat kolme minuuttia.

6. Henkilökunnan etuoikeus kentällä
Henkilökunnalla on aina ja joka tilanteessa etuoikeus kentällä pelaajiin nähden. Jos pelaamallasi väylällä on henkilökuntaa, odotathan aina lyöntilupaa vaaratilanteiden välttämiseksi. Henkilökuntaan kohdistuneisiin vaaratilanteisiin suhtaudutaan vakavasti ja tilanteet tullaan käsittelemään erikseen.

7. Pelaaminen golfautolla
Golfautolla tulee liikkua kentällä muut huomioiden ja turvallisuutta noudattaen. Golfautoa ei saa kuljettaa päihtyneenä. Golfauton vuokraaja sitoutuu maksamaan golfautolle aiheuttamastaan vahingosta viidensadan euron omavastuun. Golfautoa ei saa kuljettaa alle 15 vuotias pelaaja missään tilanteessa. Henkilökunnalla on oikeus rajoittaa golfautojen käyttöä tai kieltää se kokonaan olosuhteiden niin vaatiessa. Golfautoissa on käytössä visage- järjestelmä, jolla golfauton kulkua voidaan rajoittaa tietyille alueille. Mikäli golfauto hyytyy eikä kyse ole akun loppumisesta, olet todennäköisesti ajanut kielletylle alueelle, josta pääset pois peruuttamalla.

8. Pelaaminen ukonilmalla
Pelaaminen ukonilmalla on ehdottomasti kielletty.
Henkilökunta keskeyttää pelin äänimerkillä. Tällöin tulee hakeutua suojaan lähimpään katokseen/rakennukseen. Kentällä olevalla pelaajalla on myös vastuu itsellä keskeyttää peli ukkosen havaittuaan. Pelin jatkumisesta ilmoitetaan jälleen äänimerkillä.

9. Pelaaminen jäisellä kentällä
Pelaaminen jäisellä tai huurteisella kentällä on ehdottomasti kiellettyä. Henkilökunta pyrkii reagoimaan pakkasaamuihin ja sulkemaan lähdöt ajoissa. Kentän ollessa suljettuna pakkasen vuoksi, peliajat peruutetaan automaattisesti. Pelaaja voi varata uuden lähdön myöhempään ajankohtaan varaustilanteen sen salliessa.

10. Hallitus voi kauden aikana antaa tarkistuksia peliohjesääntöön.

​​​​​​​