Oy Peuramaa Golf Hjordlandet Golf AB: Yhtiökokous peruttu 9.3.

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n yhtiökokous keskiviikkona 9.3. on peruttu.

Osakkaille on ilmoitettu peruutuksesta sähköpostitse. Uusi ajankohta yhtiökokoukselle ilmoitetaan myöhemmin.

Viestin alla alkuperäinen kutsu kokoukseen.

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.3.

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 9.3.2022 alkaen klo 18:00 Långvik Congress Wellness hotellissa osoitteessa
Tanskarlantie 9, 02420 Kirkkonummi. Yhtiökokous keskiviikkona 9.3. on peruttu. (edit 4.3.)

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16§ mukaiset asiat sekä ylimääräisenä asiana yhtiöjärjestyksen
muuttaminen. Yhtiöjärjestyksen muuttamisen taustana on hallituksen ehdotus siirtyä kahden yhtiökokouksen
malliin, jossa muun muassa seuraavan vuoden vastikkeista päätetään jo syksyn yhtiökokouksessa.

Kokoukseen pyydämme ilmoittautumaan 7.3.2022 mennessä toimitusjohtaja Tuomas Snäkinille sähköpostitse
tuomas.snakin@peuramaagolf.com.

Pyydämme edelleen huomioimaan Covid-19 pandemian mukaiset käyttäytymisohjeet. Kokoukseen ei pidä
saapua sairaana tai oireisena.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat esityslistan mukaiset asiat:

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Työjärjestyksen hyväksyminen
 7. Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, esittäminen
 8. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen
 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 11. Toimenpiteistä päättäminen, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 13. Hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan palkkioista päättäminen
 14. Hoito- ja rahoitusvastikkeista päättäminen tilikaudelle 1.1.2022-31.12.2022
 15. Talousarvion vahvistamisesta päättäminen tilikaudelle 1.1.2022-31.12.2022
 16. Hallituksen jäsenten valinta
 17. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 18. Pelioikeuksien haltuunotosta päättäminen
 19. Junioripelioikeuksista päättäminen
 20. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 21. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden mitätöinti
 22. Muut asiat
 23. Kokouksen päättäminen


Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Äänivallan käyttö yhtiökokouksessa edellyttää ilmoittautumista kokoukseen 7.3.2022 mennessä toimitusjohtaja
Tuomas Snäkinille sähköpostitse tuomas.snakin@peuramaagolf.com. Samassa yhteydessä pyydämme
toimittamaan mahdolliset valtakirjat.

Kokousmateriaali

Yhtiökokouksen materiaali lähetetään osakkaille sähköpostitse viimeistään maanantaina 7.3.2022.
Toimitettaviin yhtiökokousmateriaaleihin kuuluvat tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastajan lausunto sekä
budjetti 2022.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään
16.3.2022 alkaen.

Kirkkonummella 25.2.2022

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus