Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n yhtiökokous 31.5.

OY PEURAMAA GOLF HJORTLANDET GOLF AB

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 31.5.2023 alkaen klo 18:30 Kokous- ja Kongressihotelli Majvikissa, käyntiosoite Majvikintie 1 02430 Masala, 02401 Kirkkonummi

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16§ mukaiset asiat. Kokouksen lopuksi hallitus esittelee helmikuussa aloitetun strategiatyön tilannetta.


ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus

 1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

 1. Tilinpäätöksen esittäminen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

 1. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 1. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 1. Toimenpiteistä päättäminen, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

 1. Tilintarkastajien valinta

 1. Päätetään hallituksen jäsenten määrä

 1. Täydennetään hallituksen jäsenmäärä lopputoimikaudelle

 1. Pelioikeuksien haltuunotosta päättäminen
  Hallitus ehdottaa yhtiön osakkeiden A-113, A-523, A-524, A-1320 haltuunottoa ja yhtiön osakkeiden A-127, A-143, A-144, A-875, A-38, A-39, A-203, A-281, A-447, A-448, A-449, A-884, A-1235, A-1392, A-1440, A-1697, A-1291, B-3, C-7, C-190 ja C-197 haltuunoton jatkamista.

 1. Pelioikeuden käyttöön liittyvän ohjesäännön hyväksyminen

 1. Muut asiat

 1. Kokouksen päättäminen

Muissa asioissa esitellään yhtiön strategiatyön tilanne.


Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Äänivallan käyttö yhtiökokouksessa edellyttää ilmoittautumista kokoukseen 29.5.2023 mennessä Peuramaa Golfin toimistoon sähköpostitse office@peuramaagolf.com. Samassa yhteydessä pyydämme toimittamaan mahdolliset valtakirjat.


Kokousmateriaali

Yhtiökokouksen materiaalit on toimitettu osakkaille sähköpostitse 19.5.2023 ja osakkaille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta rekisterissä, toimitetaan postitse. Toimitettaviin yhtiökokousmateriaaleihin kuuluvat tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto. Kokousmateriaaleihin kuuluu myös Peliohjesääntö. Peliohjesääntö toimitetaan sähköpostitse viikkoa ennen kokousta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään 13.6.2023 alkaen.


Kirkkonummella 19.5.2023

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus