Peuramaantien kunnostaminen

Paljon puhutut Peuramaantien pahimmat montut tullaan paikkaamaan maanantaina asfaltin paikkausmassalla.

Työ alkaa noin kello 9.00. Aine ei ole täysin sama kuin normaali asfaltti, mutta kyseistä tuotetta pystytään käyttämään kylmällä säällä.

Tien kunnostamista tullaan jatkamaan taas keväällä lämpöjen ollessa riittävät asfaltin käsittelyyn. Tien molempiin päihin tullaan asentamaan ”päällystevaurioita” kyltit.