Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n syksyn yhtiökokous 12.12.2022

Peuramaa Golfin syksyn yhtiökokous järjestetään 12.12.2022 klo 18.00 alkaen Majvikissa.

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön syksyn yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 12.12.2022 alkaen klo 18:00 Majvikin Kongressihotellissa osoitteessa Majvikintie 1, 02430 Kirkkonummi.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17§ mukaiset asiat sekä muina asioina junioripelioikeuksista päättäminen ja osakasryhmän ehdotus kentän perusparannussuunnitelmaan.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Työjärjestyksen hyväksyminen
 7. Talousarvion esittäminen seuraavalle tilikaudelle
 8. Talousarvion vahvistaminen kaudelle 2023
 9. Toimintasuunnitelman esittäminen seuraavalle tilikaudelle
 10. Toimintasuunnitelman vahvistaminen kaudelle 2023
 11. Vastikemaksujen päättäminen seuraavalle tilikaudelle
 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 13. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
 14. Valitaan hallitus yhtiöjärjestyksen mukaisesti seuraavalle toimikaudelle
 15. Muut asiat
  • Junioripelioikeuksista päättäminen
  • Osakasryhmän ehdotus kentän perusparannussuunnitelmaan
 16. Kokouksen päättäminen


Osallistuminen ja ilmoittautuminen
Äänivallan käyttö yhtiökokouksessa edellyttää ilmoittautumista kokoukseen 11.12.2022 mennessä toimitusjohtaja Tuomas Snäkinille sähköpostitse tuomas.snakin@peuramaagolf.com.
Jos edustat toista osakkeenomistajaa kokouksessa, valtakirja tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät materiaalit on toimitettu osakkaille maanantaina 5.12.2022 ja niitä toimetaan pyyntöä vastaan sähköpostitse. Voit pyytää materiaaleja osoitteista: tuomas.snakin@peuramaagolf.com ja office@peuramaagolf.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä liitteet ovat nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Kirkkonummella 2.12.2022


Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus