Kutsu Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Maanantaina 4.12. klo 18.00

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.12.2023 klo 18:00 alkaen Peuramaa Golfin klubitalolla, Peuramaantie 152, 02480 Kirkkonummi.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamista koskien yhtiöjärjestyksen kohtia 1, 4 ja 18 vastaamaan yhtiön toiminnan nykytilanteen tarpeita.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

7. Yhtiöjärjestyksen muutos kohta 1. Toiminimi ja kotipaikka.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiöjärjestyksen kohta 1 muutetaan seuraavaksi.

1. TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Yhtiön toiminimi on Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab ja kotipaikka Kirkkonummi. Yhtiön yhtiökokous voidaan pitää myös Espoossa.

8. Yhtiöjärjestyksen muutos kohta 4. Osakkeiden nimellisarvo
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiöjärjestyksen kohta 4 muutetaan seuraavaksi.

4. OSAKKEIDEN NIMELLISARVO
Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

9. Yhtiöjärjestyksen muutos kohta 18. Muut asiat
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiöjärjestyksen kohta 18 muutetaan seuraavaksi.

18. MUUT ASIAT
Tässä yhtiöjärjestyksessä erikseen mainitsemattomissa asioissa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä. Päätöksenteko yhtiössä toteutetaan siten, että kullakin osakkeella on yksi ääni. Edellisessä lauseessa määritettyä pääsääntöä rajoitetaan kuitenkin siten, että yksittäisen osakkeenomistajan ja 1) sellaisen yhteisön tai säätiön osakkeiden, jossa osakkeenomistajalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta; sekä osakkeenomistajan tai 1) kohdassa mainitun yhteisön taikka säätiön yhdessä jonkun toisen kanssa omistamien osakkeiden äänimäärä voi olla enintään 19 prosenttia yhtiön yhtiökokouksessa läsnä olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä; kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on aina oikeus enintään 19 prosentin äänimäärään omistamiensa osakkeiden äänimäärästä.

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen


Osallistuminen ja ilmoittautuminen
Äänivallan käyttö yhtiökokouksessa edellyttää ilmoittautumista kokoukseen lauantaihin 2.12.2023 mennessä sähköpostitse office@peuramaagolf.com Jos edustat toista osakkeenomistajaa kokouksessa, valtakirja tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät materiaalit, nykyinen yhtiöjärjestys ja ehdotus uudesta yhtiöjärjestyksestä on lähetetty osakkaille kutsun mukana. Materiaalit saa myös tarvittaessa ottamalla yhteyttä office@peuramaagolf.com. Kutsu kokoukseen julkaistaan myös Peuramaa Golfin kotisivuilla.
​​​​​​​
Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä liitteet ovat nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Kirkkonummella 22.11.2023

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus